logo_gedeon_nowe
Bez nazwy-1Firma powstała w 1992 roku. Jako jedna z pierwszych w Polsce oferowała swoim klientom instalacje z miedzi oraz wiszące kotły gazowe, a także wiele innych nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie techniki grzewczej i sanitarnej. Rozwój firmy odbywa się zarówno w dziedzinie usług, jak i sprzedaży detalicznej oraz hurtowej szerokiego asortymentu produktów instalacyjnych. Firma „Gedeon” jest członkiem Dolnoślaskiej Izby Rzemieślniczej. Angażuje się w życie środowiska małych i średnich przedsiębiorstw oraz lokalnego rzemiosła.Firma należy do Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej. Uczestniczy aktywnie w działalności związanej z promocją i realizacją systemów energetyki odnawialnej. Właściciel firmy – Mirosław Socha był członkiem Rady Organizacyjnej Klastra i pełnił funkcję Koordynatora a następnie Prezesa Klastra, prowadzi liczne szkolenia i konferencje poświęcone tematyce odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Posiada uprawnienia audytora energetycznego i jest ekspertem współpracującym z Politechniką Wrocławską. Prowadzi kształcenie zawodowe oraz był konsultantem dla Ministerstwa Edukacji Narodowej w opiniowaniu podstawy programowej nowego zawodu – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.Firma GEDEON współpracuje ze szkołami zawodowymi oraz z Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego.
Ważniejsze wydarzenia:

  • Wyróżnienie Dzierżoniowski Smok Biznesu w kategorii Najlepsze Małe Przedsiębiorstwo.
  • Udział w ekspozycji oraz prelekcje na Dolnośląskich Targach i Forum Energii Odnawialnej
  • Wielokrotny udział w Dzierżoniowskich Prezentacjach
  • Prelekcja o energetyce odnawialnej podczas X Forum Samorządowego w Kudowie Zdrój
  • Uczestnictwo w kilku edycjach TARBUD-u
  • Ekspozycja energetyki odnawialnej i energooszczędnych urządzeń podczas Dzierżoniowskich i Bielawskich Dni Inteligentnej Energii.
  • Udział w Misji Gospodarczej w Indiach zorganizowanej przez Polsko-Indyjska Izbę Gospodarczą
  • udział w Światowym Kongresie „World Renewable Energy Technology Congress & EXPO 2010” w New Delhi, obejmującym szereg konferencji i spotkań poświęconych problematyce odnawialnych źródeł energii w ujęciu globalnym.
  • wyróżnienie za Usługę – kompleksowa realizacja systemów solarnych wraz z obsługą dotacji w Największym na Dolnym Śląsku Konkursie Muflony 2010

KADRA

Obecnie zatrudniamy kilkunastu pracowników: inżynierów, techników, monterów.


kadra5

 

 


kadra4

 

 


kadra3


 

Pracownicy realizujący instalacjeenergetyki odnawialnej ukończyli kursy w Szkole Solarnej znajdującej się w Bielawie (jednej z nielicznych w europie) oraz szkolenia u producentów urzadzeń.

Pracownicy posiadają kwalifikacje mistrzowskie w zawodzie oraz uprawnienia energetyczne SEP do pracy przy instalacjach elektrycznych oraz panelach PV i kolektorach słonecznych oraz pompach ciepła i systemach wentylacji.